ระบบข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

ลงทะเบียนสำหรับประชาชน

ยินดีต้อนรับ  ออกจากระบบ

ขั้นตอนในการลงทะเบียน
1. กรอกชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านอีกครั้ง
2. กรอกประวัติส่วนตัวของท่าน และคลิกที่ปุ่มลงทะเบียนเพื่อส่งข้อมูลเข้าระบบ

ประโยชน์ในการลงทะเบียน
1. ท่านสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนของท่าน โดยมิต้องกังวัลเรื่อง Phone Number ที่ท่านจะลืม
หมายเหตุ : ข้อมูลทุกรายการทางระบบจะเก็บไว้เป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

ระบบรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนของ บมจ อสมท (MCOT)|MCOT.net
เข้าสู่ระบบ(สำหรับผู้ลงทะเบียน)
Login :
Password :
 
  ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน
ชื่อและรหัสผ่าน  
ชื่อผู้ใช้งาน : *
รหัสผ่าน : * ระบุตัวตัวเลขและอักษร จำนวน 6-20 อักษร
ยืนยันรหัสผ่าน : * *ระบุตัวอักษรและตัวเลขจำนวน 6-20 อักษร ให้ตรงกันกับ รหัสผ่าน
ข้อมูลส่วนตัว  
ประเภทผู้ร้องเรียน *
ชื่อ : *
นามสกุล : *
ที่อยู่ : *
โทรศัพท์ : *
อีเมล์ : *
 
ระบบรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนของ บมจ อสมท (MCOT)|MCOT.net
เข้าสู่ระบบ(สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
Voc.mcot.net
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ