ระบบข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

ขั้นตอนการแจ้งข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน

ยินดีต้อนรับ  ออกจากระบบ

1.ลงทะเบียนและ กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้ใช้งาน ( * เป็นช่องที่ท่านจำเป็นต้องกรอก)
2.เข้าสู่ระบบโดยใส่ Username และ Password
3.ไปที่เมนู แจ้งข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน กรอกรายละเอียด
4.คลิกที่ปุ่ม บันทึก ระบบจะแสดงผลข้อมูลที่ ท่านได้ร้องเรียน เพื่อให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่ง
5.หากต้องการแก้ไขข้อมูลเสร็จกดปุ่ม แก้ไข อีกครั้ง
*** หากท่านไม่ต้องการให้เปิดเผยเรื่องที่เสนอแนะและร้องเรียนสามารถกดปุ่มไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ จาก popup ได้

ระบบรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนของ บมจ อสมท (MCOT)|MCOT.net
เข้าสู่ระบบ(สำหรับผู้ลงทะเบียน)
Login :
Password :
 
  ลงทะเบียน | ลืมรหัสผ่าน

ขั้นตอนการติดตามผล
1.Login แล้ว สามารถติดตามผลข้อเสนอแนะและร้องเรียนได้ที่เมนู ติดตามผล
2. การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว สามารถทำได้โดยไปที่เมนู ข้อมูลส่วนตัว
หมายเหตุ รายการข้อมูลทั้งหมดทางระบบจะเก็บเป็นความลับ ตามพระราชบัญญัติ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

ระบบรับฟังความคิดเห็นและแจ้งเรื่องร้องเรียนของ บมจ อสมท (MCOT)|MCOT.net
เข้าสู่ระบบ(สำหรับเจ้าหน้าที่)
 
Voc.mcot.net
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ